Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

หลักสูตรที่เปิดสอน

ปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการโรงแรม

ปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาการจัดการการท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสาร / กิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

นักศึกษาร่วมอบรม โปรแกรม OPERA PMS โปรแกรมที่ใช้ในงานส่วนหน้าโรงแรม

โปรดีๆมีมาให้เรื่อยๆ เพียงสมัครเข้ามาเป็น Dek D(PU)

สมัครเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมวันนี้ คุณจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ

สมัครเรียน

ทำไมต้อง
"คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม"
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์