Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


นศ.การท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการแสดงศักยภาพนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

ทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4,3,2 จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU เข้าร่วมประกวดการบรรยายนำเที่ยว ในโครงการแสดงศักยภาพนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 3 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมี รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล ผศ.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ และอาจารย์ธนกฤต ลออสุวรรณ ร่วมให้กำลังใจในงานนี้ด้วย

ทีมบรรยายทั้ง 3 ทีมได้รับคำชมจากอาจารย์ต่างสถาบันไม่น้อย แสดงให้เห็นว่าพวกเราชาว ทท.รร. DPU ถ้าตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็สามารถทำภารกิจเช่นนี้ได้เป็นอย่างดี