Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

หลักสูตรอบรมระยะสั้นการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก โดยเปิดอบรมระหว่างวันที่ 6 - 21 มิถุนายน 2562 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189,562

รายวิชาและกำหนดการ

หลักสูตรการปฏิบัติงาน           

รหัส 001  การบริการอาหารและเครื่องดื่ม (วันที่ 6-7 มิ.ย. 62/ 2 วัน/ 4,900 บาท)

เทคนิคการเตรียมการก่อนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การจัดโต๊ะและการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารตามหลักสากล ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารโรงแรม การแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้เรียนจะได้รู้จักกับอาหารตะวันตกและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์นานาชนิด

รหัส 002  การประกอบอาหารไทย (วันที่ 17-18 มิ.ย. 62/ 2 วัน/ 5,900 บาท)

ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทยภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้หลักการและเทคนิคการประกอบอาหารไทย ฝึกปฏิบัติการประกอบอาหารไทย รวม 6 เมนู ได้แก่ มัสมั่นไก่เม็ดบัว แกงคั่วสับปะรด ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอยไก่ แกงหน่อไม้ใบย่านาง และแกงไตปลา

รหัส 003 การประกอบขนมอบ (วันที่ 20-21 มิ.ย. 62/ 2 วัน/ 5,900 บาท)

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเบเกอรี่ ประเภทและชนิดของเบเกอรี่ หลักการผลิตเบเกอรี่ องค์ประกอบและบทบาทของส่วนผสม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำเบเกอรี่ ประเภทของผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ ปฏิบัติการทำเบเกอรี่ : 4 เมนู

วันที่ 1  Mise en place : Lemon Madeleines, Diamonds และทำบราวนี่

วันที่ 2 ขนมปังครีมนม ระหว่างพักแป้งขนมปังจะอบ Lemon Madeleines และ Diamonds

รหัส 004 งานส่วนหน้าและงานแม่บ้านโรงแรม (วันที่ 12-14 มิ.ย. 62/ 3 วัน/ 6,900 บาท)

โครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงานส่วนหน้าในระยะที่แขกเข้าพักจนสิ้นสุดการคืนห้องพัก รวมถึงเคล็ดลับการสร้างความประทับใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีดำเนินงานแผนกแม่บ้านโรงแรม รายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ เทคนิคการทำความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม การดูแลผ้าและอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน พร้อมฝึกปฏิบัติในโรงแรมจริง

รหัส 005 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ (วันที่ 19 มิ.ย. 62/ 1 วัน/ 2,900 บาท)

การพัฒนาบุคลิกภาพและงานสื่อสารเพื่อการบริการ การพัฒนารูปลักษณ์ภายในและภายนอก การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ การใช้หลักจิตวิทยาในการทำงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

รหัส 006 มารู้จัก "ไวน์" และการบริการเครื่องดื่มประเภทไวน์ (วันที่ 5 มิ.ย. 62/ 1 วัน/ 2,900 บาท)

ทฤษฎี ความเป็นมาของเครื่องดื่มประเภทไวน์ วัตถุดิบในการผลิต กรรมวิธีการผลิต ประเภทของไวน์และการจับคู่กับอาหาร รายละเอียดของฉลากไวน์ ปฏิบัติ การเตรียมการก่อนเสิร์ฟไวน์แต่ละประเภท การเปิดขวดไวน์ การรินบริการ​

หลักสูตรการจัดการ

รหัส 007 การจัดการการตลาดและการขายโรงแรม Hotel Marketing and Sales Management (วันที่ 10-11 มิ.ย. 62/ 2 วัน/ 9,900 บาท)   

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ที่มีผลต่อการตลาดและการขายของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจำหน่าย และการส่งเสริมการตลาด การวางแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน

หลักสูตรการอบรมระบบ OPERA PMS สำหรับงานส่วนหน้าโรงแรม  (10 คน) 

การใช้โปรแกรมในขั้นตอนต่างๆของงานส่วนหน้าโรงแรม ได้แก่ การบันทึกข้อมูลประวัติ (profile) การรับจองห้องพัก การเช็คอิน การสื่อสารกับแขกผู้เข้าพักโรงแรม การบันทึกค่าใช้จ่ายและคืนห้องพัก

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณณัฐพร สุกุมารพันธุ์    เลขานุการคณะฯ             โทร. 02-9547300 ต่อ 447

คุณกรธิดา กองคุ้ม         ผู้ประสานงาน                  โทร. 02-9547300 ต่อ 189

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มณฑกานติ  ชุบชูวงศ์        โทร. 02-9547300 ต่อ 562      e-mail: montakan.chu@dpu.ac.th

สมัครได้ที่       

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 9

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

ยกเว้น วันหยุดราชการ และปิดภาคเรียน 17-28 พฤษภาคม 2562 (กรุณาติดต่อเบอร์มือถือ)

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่