Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ข่าวสาร / กิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรมคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเข้าพบอธิบดีกรมการท่องเที่ยว

#Dek64 เตรียม Debut เข้าสู่มหาวิทยาลัย

เครือข่ายความร่วมมือและความเป็นสมาชิก

ทำไมต้อง
"คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม"
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรที่เปิดสอน

สมัครเรียนคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมวันนี้ คุณจะได้รับความรู้ และประสบการณ์ดี ๆ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบ

สมัครเรียน