Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts : Hotel and Culinary Business (B.A)

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


ยืนหนึ่งงานด้านบริการและธุรกิจอาหารแบบครบวงจร
สร้างมืออาชีพด้วยการฝึกปฎิบัติจริงกับโรงแรม DPU Place และ Chef lab
ให้ความรู้เรื่องธุรกิจอาหารที่ตรงกับความต้องการของตลาด
สร้างความแกร่งด้านวัตกรรมการบริการและดิจิทัล
โดดเด่นเรื่องการดูแลสุขภาพและความงามในอุตสาหกรรมการบริหาร
หลักสูตรแรกในไทยที่มีการสอนด้านการดูแลสุขภาพ

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย


พนักงานส่วนหน้า พนักงานบริการในโรงแรมทุกแผนก ผู้บริหารในโรงแรม

เชฟชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน สปา โรงพยาบาล เรือสำราญ

เจ้าของธุรกิจ Hostel ร้านอาหารและโฮมสเตย์ท้องถิ่น

ผลิตสื่อส่งเสริมธุรกิจบริการ เช่น รีวิวที่พัก อาหาร บล็อก รายการท่องเที่ยว

ผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหารและโรงแรม

จากรุ่นพี่ ถึง รุ่นน้อง


มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์ (พี่ตั้ม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การขายอาวุโส ประจำโครงการ Sansiri Sales Representative

ความอบอุ่น คือคำตอบ ไม่ใช่แค่งาน แต่ทุกคนทำให้เรารู้สึกมี Passion กับงาน เวลาที่เจอปัญหา ทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือ ความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ เราก็ส่งต่อไปให้ลูกค้าเช่นกัน


พนิดา ศรีทอง (พี่แป้ง)

ตำแหน่ง Program Assistant ทีม Carbon markets and innovation, Climate change group ที่ธนาคารโลก สำนักงานใหญ่ วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา

เลือกเรียนท่องเที่ยวโรงแรมเพราะว่าเป็นสาขาที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางด้านการบริหารการโรงแรมและภาษาแต่ยังส่งเสริมบุคลิกภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนอื่นที่มีพื้นฐานต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ


FAQ คำถามที่พบบ่อย


สายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. และปวส. ใครๆก็เรียนได้

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรมและธุรกิจอาหาร)
          Bachelor of Arts (Hotel and Culinary Business)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การโรงแรมและธุรกิจอาหาร)
         B.A.(Hotel and Culinary Business)

สามารถกู้ยืมได้เฉพาะ กยศ. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/loan.html)

ตารางค่าเล่าเรียน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร

สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 45,500 45,500 91,000
ชั้นปีที่ 2 38,000 38,000 76,000
ชั้นปีที่ 3 38,000 38,000 76,000
ชั้นปีที่ 4 38,000 38,000 76,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4ปี (8ภาคการศึกษา) 319,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 39,875

สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 45,500 45,500 91,000
ชั้นปีที่ 2 38,000 38,000 76,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) 167,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 41,750
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา

ได้ (ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เลขาฯ คณะ 02-9547300 ต่อ 113,189,563)

Partners


partners finearts
partners finearts
partners finearts