Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ (ศศ.บ.)

Bachelor of Arts : Tourism and Event Business (B.A)

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


โดดเด่นด้วย skill การออกแบบ Digital Media และการใช้ Social Media
เหนือกว่าใครด้วยการเสริมความรู้ด้านธุรกิจการบิน
เข้มข้นกับหลักสูตรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจด้วยวิชาการธุรกิจอีเวนต์
เรียนท่องเที่ยวยุคใหม่ด้วย Virtual Reality (VR)
เรียนกับอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ตรง
ลงภาคสนามสัมผัสกับประสบการณ์จริงตลอด 4 ปี

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย


มัคคุเทศก์และหัวหน้าทัวร์

Event Organizer

บุคลากรบริษัทนำเที่ยว

เจ้าของ Homestay

นักพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว

Wedding Planner

พนักงานภาคพื้นดินสายการบิน

พนักงานบนเรือสำราญ

เจ้าหน้าที่หน่วยงานการท่องเที่ยว (กรมการท่องเที่ยว ททท. อพท.)

Travel Blogger/Youtuber

อาจารย์/โค้ช/ผู้ฝึกอบรม

ผู้ให้คำปรึกษาการวางแผนท่องเที่ยว (Travel Consultant)

จากรุ่นพี่ ถึง รุ่นน้อง


คุณสุภาวรรณ วรดิถี (พี่องุ่น)

ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนอากาศยาน บริษัท ไทยเวียตเจ็ทแอร์ จอยท์สต็อค จำกัด

อาจารย์ที่คณะทุกท่าน เป็นกันเองและเอาใจใส่นักศึกษาเป็นอย่างดี อีกทั้งยังยินดีและเต็มใจ ให้ความช่วยเหลือในทุกๆเรื่อง รวมถึงเพื่อนร่วมคณะก็น่ารักมาก ในส่วนของภาควิชาก็สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง จึงรู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคณะค่ะ


พิมพ์ธิรา อินทร (พี่อีฟ)

ตำแหน่ง เลขานุการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เลือกเรียนที่นี่เพราะรุ่นพี่แนะนำมา เลือกไม่ผิดเลยค่ะ ที่นี่อบอุ่น เป็นกันเอง อาจารย์ที่นี่มีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ เรียนสนุก มีเพื่อนดี มีทีมเวิร์ค ลงมือปฏิบัติจริง ตอนเรียนเก็บความรู้ให้เต็มที่และขอให้สนุกไปกับมัน เพราะทุกอย่างที่ที่นี่มอบให้ ได้นำมาใช้จริงๆในการปฏิบัติงาน รู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะนี้ค่ะ ขอให้น้องๆตั้งใจเรียน มีเป้าหมายและให้เป็นก้าวแรกและก้าวต่อไปที่ดีเช่นกันค่ะ


นางสาวมัชฌิมาย์ พฤษพาพร (พี่ปรายฝน ปี 4)

ไม่เคยผิดหวังเลยที่เลือกเรียนคณะนี้ อาจารย์ทุกคนให้คำปรึกษาดีมาก ดูแลตลอด สามารถคุยได้ทุกเรื่อง เข้าใจและพร้อมรับฟังเด็ก เพื่อนๆที่คณะก็ดีมาก ทุกคนคอยช่วยเหลือกันตลอด การเรียนการสอนก็สามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับการฝึกฝนทักษะต่างๆให้พร้อมต่อการทำงาน รู้สึกดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะนี้ อยากขอบคุณคณะที่ทำให้ได้เจอกับมิตรภาพและเรื่องราวดีๆเสมอมาค่ะ


FAQ คำถามที่พบบ่อย


สายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. และปวส. ใครๆก็เรียนได้

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์)
          Bachelor of Arts (Tourism and Event Business)

ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์)
         B.A.(Tourism and Event Business)

สามารถกู้ยืมได้เฉพาะ กยศ. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/loan.html)

ตารางค่าเล่าเรียน : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์

สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 46,500 46,500 93,000
ชั้นปีที่ 2 39,000 39,000 78,000
ชั้นปีที่ 3 39,000 39,000 78,000
ชั้นปีที่ 4 39,000 39,000 78,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4ปี (8ภาคการศึกษา) 327,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 40,875

สำหรับผู้จบการศึกษาที่ใช้ คุณวุฒิ ปวส. หรือ เทียบโอน

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 46,500 46,500 93,000
ชั้นปีที่ 2 39,000 39,000 78,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 2 ปี (4 ภาคการศึกษา) 171,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 42,750
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา

ได้ (ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เลขาฯ คณะ 02-9547300 ต่อ 113,189,563)