Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สุพจน์ ณ เชียงใหม่ (รุ่น 43)

Thai Cuisine Chef Jhanjay Vegetarian Thai Cuisine Seattle, Washington, USA.

"การเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวันนี้"

ชุณหเมศฐ์ มหาอัยยรัตช์ (รุ่น 44)

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ชั้นธุรกิจ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

ปภาภัชร เทพนิมิตร (รุ่น 44)

Manager
บริษัท AM Holiday Travel ประเทศออสเตรเลีย

ยุพา ศรีขาว (รุ่น 48)

Spa Host at Banyan Tree Spa, Samui

กุลธิดา ตามเพ็ชรเติม (รุ่น 39)

PR Manager
Montien Riverside Hotel Bangkok

"ประทับใจคณาจารย์ทุกท่านค่ะ เพราะขณะที่ศึกษาอยู่นั้น คณาจารย์ให้ความเอ็นดู ห่วงใย ใส่ใจ กับนักศึกษาอย่างจริงใจและอบอุ่นมาก เสมือนว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ดูแลลูกหลานมากกว่าแค่อาจารย์กับศิษย์ค่ะ"

ไกรกิติ ทิพกนก (รุ่น 39)

Resident Manager
RAMAYANA RESORT & SPA KOH CHANG

"การเตรียมความพร้อมเป็นปัจจัยสำคัญในการมีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานที่ประสบความสำเร็จ ขอบคุณคณาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ทำให้ผมพร้อมและมีความสำเร็จเช่นวันนี้ครับ"

อดิเรก ใบครุธ (รุ่น 44)

Villa Host Supervisor (Butler Supervisor),Front Office Banyan Tree Samui Resort

"คิดถึงอาจารย์ทุกท่านและมหาวิทยาลัยเสมอครับ"

ศริณยฉัตร ใจสมุทร (รุ่น 44)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

"คิดถึงสถาบัน เหล่าคณาจารย์และเพื่อนๆทุกคนเสมอ ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยและอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยสอนวิชาความรู้ให้ ก็คงไม่มีวันนี้ค่ะ"

วีระยุทธ์ นุ่นใหม่ (รุ่น 44)

Night Manager
Century Park Hotel กรุงเทพฯ

"ที่สุดแห่งการเรียนรู้ ด้านการท่องเที่ยว และ การโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์"

นายศรุชา จึงธนวุฒิ (รุ่น 51)

Western Kitchen Commis
Trisara Resort, Phuket.

"The classes are interesting. I get knowledge ,skills and experience from here. Instructors and my friends are friendly. I am not disappointed that I decided to study my bachelor degree at DPU."

นายธนะเมศฐ์ ไตรสินศิลาทอง (รุ่น 44)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บมจ.ธนาคารกรุงไทย

"มธบ.ให้ความทรงจำดี ๆ มากมาย คิดถึงเพื่อนๆ อาจารย์และบรรยากาศภายในรั้วร่มไผ่เสมอครับ อยากฝากให้น้องๆตั้งใจเรียน ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเก็บประสบการณ์ให้มากที่สุด พยายามทำเกรดเฉลี่ยให้ดี และหามิตรภาพที่ดี เพราะจะส่งผลดีต่อการงานในอนาคต ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จครับ"

พรพรหม อนุึโยธา (รุ่น 44)

Sale Executive & Land Operation/ Tour Leader
Dome Holiday Travel Service Co.,Ltd.

"ภูมิใจมากค่ะ ที่เคยได้เรียนในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่อบรมสั่งสอน จนทำให้เรามีวันนี้"

นพวิทย์ อัครธนกุล (รุ่น 44)

Sales & Tour Operation Executive & Tour Leader Manager, Eight & Nine Travel Co., Ltd.

พรพรหม อนุึโยธา (รุ่น 44)

พนักงานสื่อสารองค์กร กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน

"มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ และมีการเรียนการสอนที่ทำให้นักศึกษามีส่วนร่วม กล้าคิดกล้าแสดงออก พัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมทำงานกับองค์กรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ฉันทชาติ โกสิยพันธ์ (รุ่น 44)

หัวหน้าทัวร์อวุโส
บริษัท บัตเตอร์ฟลายทัวร์ (ดำเนินงานด้านทัวร์ต่างประเทศ โดยเฉพาะยุโรป)

"ภูมิใจมากที่ได้เป็นศิษย์ มธบ. และมีโอกาสได้รับน้อง มธบ. เข้ามาฝึกเป็นจนได้เป็นหัวหน้าทัวร์ยุโรปที่เก่ง สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันและคณะ ทุกวิชาความรู้ที่คณะได้หล่อหลอม สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้หมด โดยเฉพาะด้านการบริการ ซึ่งกลายเป็นจุดแข็งในสายอาชีพนี้กราบขอบพระคุณคณาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชา และสร้างคนให้ขึ้นสู่ความสำเร็จในวิชาอาชีพจากรากฐานอันแข็งแกร่งครับ"

ขอเชิญชวนศิษย์เก่า

ส่งรูปและข้อมูลหรือสื่อสารเรื่องต่างๆ รวมทั้งข้อเสนอแนะ มาได้ที่ nongnuch@dpu.ac.th หรือที่อาจารย์ประจำคณะทุกท่านค่ะ