Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ศิษย์เก่า DPU เปิดประสบการณ์ ครั้งหนึ่งกับการเรียนและฝึกงานด้าน Hospitality ที่สวิตเซอร์แลนด์

คลิ้กที่นี่เพื่ออ่านบทความ