Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

เสียงสะท้อนของผู้ประกอบการ ทางรอดของร้านอาหารในสถานการณ์โควิด-19

ผศ.ธารีทิพย์ ทากิ อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดเผยผลการศึกษาหลังเชิญกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารทั้งขนาดเล็กและใหญ่ รวมถึงตัวแทนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการประชุมออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อรับฟังปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระบาดของโควิด-19 เพื่อทราบถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รวมทั้งสอบถามแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกจุดในมุมมองของธุรกิจ

อ่านบทความต่อที่นี่