Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

เรียนรู้ประสบการณ์จริง! นศ.ปี3 คณะท่องเที่ยวฯ DPU ลงพื้นที่-ลงมือทำ

สมใจ กอนไชย นศ.ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรการท่องเที่ยวและธุรกิจอีเวนต์ ถ่ายทอดความประทับใจในการเรียนด้านการท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมลงภาคสนามและฝึกปฏิบัติจริง

ติดตามอ่านต่อได้ที่นี่ https://www.naewna.com/likesara/663218