Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

ดื่มน้ำหมดแล้ว ขอฝานะคะ

-

ฝาขวดน้ำพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว หรือต้องการทิ้ง มาบริจาคให้แก่เราเพื่อนำไปหลอมและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยกระบวนการ Upcycling เพื่อทำเป็นกระถางต้นไม้ หรือของใช้ที่เป็นประโยชน์ https://www.facebook.com/dpu.hoteltourism/photos/a.128901467316953/2327951410745270/