Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

TO316 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-

ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนชากแง้ว จ.ชลบุรี

วิชาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (TO331)

ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

"ออกศึกษาภาคสนาม ณ ตลาดซาวไฮ่และต้นไม้ยักษ์ อ.บ้านไร่หุบป่าตาด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี และตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี "

วิชาการจัดการบาร์ (HO313)

อ.ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล

"ออกศึกษาดูงานการผสมเครื่องดื่ม ณ ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม InterContinental Pattaya Resort"

วิชาการประกอบขนมอบ (HO321)

อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง

"ออกศึกษาดูงานการปรับตัวของแผนกเบเกอรี่ หลัง COVID-19 ณ โรงแรม InterContinental Pattaya Resort"

วิชาธุรกิจที่พักและอาหาร (HO203)

อ.ปรัทยุมน เลปนานนท์

"ออกศึกษาภาคสนาม เยี่ยมชมโรงแรมชั้นนำและศึกษามารยาทการรับประทานอาหาร ณ โรงแรม Centara Grand at Central World"