Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

วิชา TO303 งานมัคคุเทศก์

อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์

เส้นทาง~ปราสาทเมืองสิงห์~พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า~สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก~มีนาคาเฟ่ สุดชิคเมื่อเช็คอินเมืองกาญ~วัดถ้ำเสือ~พระปฐมเจดีย์

TC202 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจอีเวนต์

อ.ดร.ดาวศุกร์ บุญญะศานต์

ศึกษาดูงาน ในโครงการ "MICE Venue Visit" โรงแรม Centara@Central World

TC318 การท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะทาง

อ.ภควดี วรรณพฤกษ์

สาธิตการนำเที่ยวแบบ Dark Tourism เส้นทางย่านบางลำพู

TC318 การท่องเที่ยวตามความสนใจเฉพาะทาง

อ.ภควดี วรรณพฤกษ์

สาธิตการนำเที่ยวแบบ Food Tour ภายใต้หัวข้อ "การเปลี่ยนแปลงเรื่องการกินของคนกรุงเทพ" เส้นทางอตก.-ซอยคาวบอย-สุขุมวิท 33/1-บ้านปาร์คนายเลิศ

TC316 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

อ.ยุวรี โชคสวนทรัพย์

เรียนรู้วัฒนธรรมย่านตลาดน้อย - วัฒนธรรมตะวันตกบ้านเลขที่ 1 – วัฒนธรรมจีนศาลเจ้าโรงเกือกและศาลเจ้าโจวซือกง - กิจกรรมปักหมอนไหว้เจ้า - วัฒนธรรมเรียนรู้ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ Thai Food Bus Tour

TO316 การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

-

ศึกษาการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ชุชนตะเคียนเตี้ย และชุมชนชากแง้ว จ.ชลบุรี

วิชาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (TO331)

ดร.ณัฏฐกฤษฏิ์ เอกวรรณัง

"ออกศึกษาภาคสนาม ณ ตลาดซาวไฮ่และต้นไม้ยักษ์ อ.บ้านไร่หุบป่าตาด อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี และตลาดสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี "

วิชาการจัดการบาร์ (HO313)

อ.ทิพย์อาภรณ์ สว่างผล

"ออกศึกษาดูงานการผสมเครื่องดื่ม ณ ศึกษาดูงาน ณ โรงแรม InterContinental Pattaya Resort"

วิชาการประกอบขนมอบ (HO321)

อ.ชงค์สุดา โตท่าโรง

"ออกศึกษาดูงานการปรับตัวของแผนกเบเกอรี่ หลัง COVID-19 ณ โรงแรม InterContinental Pattaya Resort"

วิชาธุรกิจที่พักและอาหาร (HO203)

อ.ปรัทยุมน เลปนานนท์

"ออกศึกษาภาคสนาม เยี่ยมชมโรงแรมชั้นนำและศึกษามารยาทการรับประทานอาหาร ณ โรงแรม Centara Grand at Central World"