Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรทันสมัย ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมบริการ เพื่อพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

เรียนกับอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์ทำงานในโรงแรมชั้นนำโดยตรง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

ลงลึกทฤษฎีพื้นฐาน ควบคู่กับการลงมือปฎิบัติจริง ในทุกทักษะงานบริการที่สำคัญของงานโรงแรม

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

มีโรงแรม DPU Place และ Chef Lab สำหรับฝึกปฎิบัติในบรรยากาศเหมือนจริงอย่างมืออาชีพ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

เป็นมืออาชีพในสายงานอุตสาหกรรมบริการ เปิดกว้างในสายงานด้านการโรงแรม

 

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง?


 • รู้จริงเรื่องงานบริการ พัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะการพูดและการบริการลูกค้า เรียนรู้จากมืออาชีพในสายงานโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม สปา รีสอร์ท
 • เตรียมความพร้อมเข้าทำงานในธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง
 • เน้นฝึกภาษาอังกฤษและปูพื้นฐานภาษาจีนหรือญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
 • ฝึกงานในโรงแรม ธุรกิจที่พัก ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจบริการและการบิน

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย


พนักงานส่วนหน้า พนักงานบริการในโรงแรมทุกแผนก ผู้บริหารในโรงแรม

เชฟหรือผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่ม

ทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท สายการบิน สปา โรงพยาบาล เรือสำราญ

เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ Hostel ร้านอาหารและโฮมสเตย์ท้องถิ่น

ผลิตสื่อส่งเสริมธุรกิจบริการ เช่น รีวิวที่พัก อาหาร บล็อก รายการท่องเที่ยว

จากรุ่นพี่ ถึง รุ่นน้อง


มานินพันธุ์ ภิญโญปิยวิศว์ (พี่ตั้ม)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การขายอาวุโส ประจำโครงการ Sansiri Sales Representative

ความอบอุ่น คือคำตอบ ไม่ใช่แค่งาน แต่ทุกคนทำให้เรารู้สึกมี Passion กับงาน เวลาที่เจอปัญหา ทุกคนคอยให้ความช่วยเหลือ ความรู้สึกดีๆ เหล่านี้ เราก็ส่งต่อไปให้ลูกค้าเช่นกัน


พนิดา ศรีทอง (พี่แป้ง)

ตำแหน่ง Program Assistant ทีม Carbon markets and innovation, Climate change group ที่ธนาคารโลก สำนักงานใหญ่ วอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา

เลือกเรียนท่องเที่ยวโรงแรมเพราะว่าเป็นสาขาที่ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางด้านการบริหารการโรงแรมและภาษาแต่ยังส่งเสริมบุคลิกภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนอื่นที่มีพื้นฐานต่างกันทางวัฒนธรรมความเชื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยคะ


FAQ คำถามที่พบบ่อย


สายวิทย์ สายศิลป์ ปวช. และปวส. ใครๆก็เรียนได้

 • ศศ.บ. (การโรงแรม)

สามารถกู้ยืมได้เฉพาะ กยศ. (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.dpu.ac.th/loan.html)

หลักสูตรปกติ (4 ปี)

 • ค่าใช้จ่ายต่อเทอม 36,100 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 288,800 บาท

หลักสูตรเทียบโอน (2 ปี)

 • ค่าใช้จ่ายต่อเทอม 34,500 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองการศึกษา

ได้ (ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เลขาฯ คณะ 02-9547300 ต่อ 113,189,563)

Partners


partners finearts
partners finearts
partners finearts