Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


นศ.หลักสูตรการโรงแรม เข้ารอบการแข่งขันธุรกิจ Start-up

นักศึกษาสาขาการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
น.ส.ภัทร์นรินทร์ ช่วงฤทธิ์ และน.ส.อาภัสรา สีฟ้า

นำเสนอ "TAKE แอพลิเคชั่นสำหรับรับจอดรถ" 
ในงาน STARTUP THAILAND League 2020 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563  ณ Event Hall True Digital Park 
ได้รับคัดเลือก ผ่านเข้ารอบ Demo Dayได้รับเงินสนับสนุน 25,000 บาท