Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ป.โท การท่องเที่ยว มอบทุน 10,000 บาท

ป.โท การท่องเที่ยว มอบทุน 10,000 บาท

ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มอบทุนการศึกษาปริญญาโททุกสาขา
รวมทั้ง สาขาการท่องเที่ยว ให้แก่นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน 50 คนแรก ของปีการศึกษาใหม่นี้
โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เฉพาะ 50 คนแรกเท่านั้น (รวมทุกสาขา) ทุนมีจำกัด

ศิษย์เก่า ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ มีทุนศิษย์เก่า on top อีก 10% (10,000 + 10% ค่าหน่วยกิตทั้งหมด)

ติดต่อ ผู้อำนวยการหลักสูตร ป.โท การท่องเที่ยว
รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล
มือถือ 081 3042910
line  winner352
email: aswin.sal@dpu.ac.th