Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


แข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

วันนี้ อ.ยุวรี และ อ.ศิริพร นำทีมนักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 คน เข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามและกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 บนแนวคิด "พระมหากษัตริย์กับการรถไฟไทย" ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งในเวทีระดับชาติ ขอชื่นชมนักศึกษาตัวแทนของคณะทุกคน และเป็นกำลังใจให้แก่รุ่นน้องในปีต่อๆ ไปนะคะ #การแข่งขันระดับชาติ #HTDPU #NIDA