Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ เรียนเพียง 3 เทอม สำเร็จการศึกษาได้

ปริญญาโท การจัดการการท่องเที่ยวสมัยใหม่ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เรียนเพียง 3 เทอม สำเร็จการศึกษาได้ 

เป็นหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ปี 2564 โดยมีความใหม่ ทันสมัย และตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมัยใหม่ของโลก ใช้เวลาสำเร็จการศึกษาเพียง 3 เทอม เริ่มเรียน มิ.ย. 64 

จุดเด่นหลักสูตร

  • ปรับปรุงใหม่ล่าสุด ปี 2564 ทันสมัยกับยุคปัจจุบัน 
  • เรียนเพียง 3 เทอม จบการศึกษาได้เร็วขึ้น ด้วยวุฒิปริญญาโท  (Master Degree in Tourism Management) 
  • เรียนกับคณาจารย์แถวหน้าของประเทศ จบปริญญาเอกทุกท่าน และได้รับรางวัลเกียรติยศด้านการสอนและการวิจัยดีเด่นหลายท่าน พร้อมประสบการณ์การทำงานกับภาคธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำ
  • คณาจารย์มีผลงานวิจัยตีพิมพ์จำนวนมากทั้งในวารสารของไทยและต่างประเทศ พร้อมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ให้ลูกศิษย์ 
  • เน้นการเรียนการสอนสมัยใหม่ ผู้เรียนจะมีผลงานเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างศักยภาพให้แก่ตนเอง และโอกาสความก้าวหน้าในการทำงาน 
  • มีการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดตั้งแต่แรกเข้า โดยผู้อำนวยการหลักสูตร และ ทีมคณาจารย์
  • ค่าเรียนผ่อนได้ทุกเทอม จนบจบการศึกษา เรียนเพียง 3 เทอมเท่านั้น  

ดูข้อมูลใหม่ๆ ที่เว็บหลักสูตร 
www.dpu.ac.th/gradaute/tm