Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


เผยโควิดคลี่คลายแรงงานด้านท่องเที่ยวทั้งใน-ตปท.ขาดแคลนหนัก

คณะท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) จัดกิจกรรม HT Career Day ประจำปีการศึกษา 2564 นำผู้ประกอบการพบนักศึกษาจบใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานให้ตรงความต้องการ จากการสัมภาษณ์ตัวแทนผู้ประกอบการและคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม พบว่าขณะนี้เริ่มประสบปัญหาขาดแรงงานด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งน่าจะกลายเป็นปัญหาสำคัญเมื่อการสถานการณ์ดควิดคลี่คลายลงและผู้คนกลับมาท่องเที่ยวมากขึ้น

ติดตามอ่านต่อได้ที่นี่