Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ต้อนรับนักศึกษา freshy 2565 ด้วยกิจกรรม Walking Tour “บางรักทักครัช”

วันที่ 5 ก.ค. 2565 ที่ผ่านมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในรูปแบบ Walking Tour เที่ยวย่านบางรัก-ตลาดน้อย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “บางรักทักครัช”

เปิดประสบการณ์ใหม่ มอบความประทับใจให้กับน้องๆ โดยมีอาจารย์ รุ่นพี่ ต้อนรับด้วยความอบอุ่น โดยรุ่นพี่ปฏิบัติหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์ นำเที่ยวและบรรยายให้ความรู้กับน้องๆปี 1 ในครั้งนี้ ภายใต้การดูแลจากคณาจารย์อย่างใกล้ชิด