Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ต้อนรับเชฟกะปอมในกิจกรรม Workshop “A Day with Chef Kapom”

อีเวนต์ดีๆ มีสาระ และสร้างความยั่งยืน
น้องๆ #HTDPU กับพี่ #ChefKAPOM 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา 
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดกิจกรรม Workshop “A Day with Chef Kapom” ณ DPU Chef Lab เพื่อเสริมทักษะให้กับนักศึกษา #สาขาวิชาการโรงแรมและธุรกิจอาหาร #คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม #DPU 
โดยมี ผศ.ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู รองอธิการบดี สายงานวิชาการ ผศ.ศิวนารถ หงษ์ประยูร คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ และ อ.วสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ คณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมต้อนรับ #เชฟกะปอม เชฟที่มากด้วยประสบการณ์และผู้ติดตามสูงกว่า 1.3 ล้านคน  ที่มาแนะน้องๆ ตั้งแต่การเลือกผัก Microgreen ต้นผักกล้าอ่อนจากแปลงผักด้วยปุ๋ยจากเศษอาหาร ของคณะนิเทศศาสตร์ ไปจนถึงการโชว์เทคนิคปรุงแกงอ่อมสูตรลับฉบับเชฟ และแทรกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยของการเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการ #MasterChefThailand และการเป็น #Influencer คนดัง รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในชีวิตแก่น้องๆ นักศึกษา 
งานนี้มีทั้งสาระและเสียงหัวเราะตลอดทั้งวัน

อยากสนุกและได้ความรู้ คู่ทักษะการปฏิบัติ 
มาเรียนกับพวกเรานะคะ