Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่

ยินดีต้อนรับน้องๆ Freshy Dek67 ที่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ในวันนี้ 19 เมษายน 2567 โดยมีคณาจารย์และรุ่นพี่คอยให้การต้อนรับ แล้วพบกันอีกครั้งวันปฐมนิเทศนะคะ