Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


การอบรมระยะสั้นด้านการจัดการการตลาดและการขายโรงแรม

การอบรมระยะสั้นด้านการจัดการการตลาดและการขายโรงแรม จัดโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 สอนโดย ผศ.ดร. มณฑกานติ ชุบชูวงศ์