Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


The 1st International Conference in Tourism, Business and Social Sciences (ICTBS 2018)

 

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st International Conference in Tourism, Business and Social Sciences (ICTBS 2018) “A Changing World and Business Adaptation” วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2018 โดยเชิญ Mr.David Barrett, Ms.Ben Montgomery, ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว เป็นวิทยากรใน panel session ช่วงเช้า และบ่ายเป็นการนำเสนอผลงานวิชาการ 66 เรื่อง โดยมีผู้ลงทะเบียน 70 คน จาก 12 ประเทศ และมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมงาน 40 คน งานประชุมนานาชาตินี้จัดร่วมกับอีก 4 องค์กร คือ ศูนย์บริการวิจัย(มธบ.) เครือข่ายประชาชื่น และสถาบันอุดมศึกษาอีก 3 แห่ง

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปภาพและข้อมูลเพิ่มเติม