Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จัดโครงการอบรม Centara Management Development Programme (MDP)

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา จัดโครงการอบรม Centara Management Development Programme (MDP) โดยการจัดครั้งนี้ (11 ก.พ.- 5 เม.ย.2562) เป็นปีที่ 7 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ผู้ร่วมโครงการจะผ่านกระบวนการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการอบรมที่ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และทำโครงการที่ได้รับมอบหมายที่โรงแรมเซ็นทารา จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาเรียนรู้การจัดการโรงแรมและฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยหลักสูตร MDP ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 12 เดือน 

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม