Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


โครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562” ขอขอบคุณ อบจ.กระบี่ ที่กรุณาให้เกียรติเชิญคณาจารย์จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากร

ขอขอบคุณ อบจ.กระบี่ ที่กรุณาให้เกียรติเชิญคณาจารย์จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ ในโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562” เพื่อสร้างอาชีพและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา พนักงานสายปฏิบัติงานการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งผู้สนใจในจังหวัดกระบี่ จำนวน 2 รุ่น รวมไม่น้อยกว่า 250 คน

คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม