Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ขอแสดงความยินดีกับผลงานความสำเร็จของอาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU

ขอแสดงความยินดีกับผลงานความสำเร็จของอาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม DPU การันตีคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย

  1. ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น
  2. รศ.ดร.อัศวิน แสงพิกุล รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น
  3. อ.ดร.กัลยา สว่างคง

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโดยรับทุนมหาวิทยาลัย ทั้ง 3 ท่านได้รับประกาศชื่อในที่ประชุมทั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 22 ตุลาคม 2562