Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


นายสุพจน์ ณ เชียงใหม่ ศิษย์เก่ารุ่น 43 มาเยี่ยมเยียนคณาจารย์ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดในการเรียน

นายสุพจน์ ณ เชียงใหม่ ศิษย์เก่ารุ่น 43ที่คณะภูมิใจอีกคน จากประสบการณ์ทำงานเป็นThai Cuisine Chef, Jhanjay Vegetarian Thai Cuisine, Seattle, USA วันนี้ได้มาเยี่ยมเยียนคณาจารย์ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดในการเรียนจนถึงการทำงานเป็นเชฟในต่างประเทศให้กับรุ่นน้องรุ่น60ในวันปฐมนิเทศ "การเรียนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในวันนี้"