Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับ Kids Winter Camp 2019 ที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผ่านไปเรียบร้อยสำหรับ Kids Winter Camp 2019 ที่คณะการท่องเที่ยวฯจัดร่วมกับคณะศิลปกรรมฯ เมื่อวันที่ 16-20 ธันวาคมที่ผ่านมา 

น้องๆได้สนุกกับกิจกรรมศิลปะ ทำอาหารและเครื่องดื่มแบบต่างๆ ตลอด 5 วันในแค้มป์

ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจให้น้องๆมาเข้าร่วมแค้มป์ในครั้งนี้นะคะ