Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


แนวคิดการทำงานช่วงวิกฤต ‘โควิด-19’ ของ ‘ธุรกิจท่องเที่ยว’ จาก หนังสือพิมพ์แนวหน้า เรียบเรียงโดย : ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แนวคิดการทำงานช่วงวิกฤต ‘โควิด-19’ ของ ‘ธุรกิจท่องเที่ยว’

"เมื่อวิกฤตเกิดขึ้น ขอให้มองเป็นโอกาส เพราะวิกฤตจะทำให้เราเปลี่ยนมุมมอง ซึ่งนำมาสู่การพัฒนาได้เช่นกัน"

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บทความจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า 

เรียบเรียงโดย : ผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

https://www.naewna.com/likesara/482712