Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563


การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และพบคณะ ประจำปีการศึกษา 2560

บรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่และพบคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 วันนี้ เพราะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของชีวิต เราจึงมาร่วมกันพัฒนาและดูแลนักศึกษาซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของทุกท่านอย่างครอบครัวเดียวกันคะ #DPUFamily #DPU #บ้านหลังที่2