Email :tourismandhospitality@dpu.ac.th
Phone : 02-954-7300 ต่อ 113, 563

หลักสูตรอบรมระยะสั้นการโรงแรม

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าอบรมระยะสั้นด้านการโรงแรม สำหรับผู้สนใจเปิดธุรกิจโรงแรม ธุรกิจที่พัก หรือผู้ที่กำลังทำงานอยู่ในโรงแรมและธุรกิจที่พัก ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-954-7300 ต่อ 189,562

กำหนดการอบรมของเดือนมิถุนายน 2564 คลิ้กดูที่นี่

หลักสูตรการปฏิบัติงาน

รายวิชาและกำหนดการ

รหัส 001 งานแม่บ้านโรงแรม

ขอบเขตงาน และหน้าที่ของแผนกแม่บ้าน หลักการและรายละเอียดการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆ แบบวิถีใหม่ (New Normal) เทคนิคการทำความสะอาดห้องพักตามมาตรฐานโรงแรม การดูแลผ้าและอุปกรณ์ในงานแม่บ้าน พร้อมฝึกปฏิบัติในโรงแรม

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 002 งานส่วนหน้าโรงแรม New Normal Hotel Front Office

ลักษณะงานบริการ แขกของโรงแรม โครงสร้างการบริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบของงานส่วนหน้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานและการบริการของพนักงานส่วนหน้าในระยะก่อนแขกเข้าพักจนสิ้นสุดการคืนห้องพัก : การสำรองห้องพัก การรับลงทะเบียนเข้าพัก การบริการระว่างห้องพัก และการคืนห้องพัก

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 003 การประกอบอาหารตะวันตก

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบครัวประเภทต่างๆ หน้าที่ความรับผิดชอบ อุปกรณ์งานครัว คำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร ความปลอดภัย การเลือกซื้อ การจัดวัตถุดิบ หลักการและเทคนิคในการประกอบอาหารตะวันตก การคิดคำนวนต้นทุนและราคาขายขั้นพื้นฐาน

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 004 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม

เทคนิคการเตรียมการก่อนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม เช่น การจัดโต๊ะและการจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารตามหลักสากล ขั้นตอนการบริการอาหารและเครื่องดื่มในห้องอาหารโรงแรม การแก้ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้เรียนจะได้รู้จักกับอาหารตะวันตกและเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์นานาชนิด

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 005 การประกอบขนมอบ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขนมอบ ประเภทและชนิดของขนมอบ หลักการผลิต องค์ประกอบและบทบาทของส่วนผสม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำขนมอบ ประเภทของผลิตภัณฑ์ เทคนิคในการทำผลิตภัณฑ์ การคิดคำนวนต้นทุน และราคาขาย

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 006 การประกอบอาหารไทยเพื่อสร้างอาชีพ

เป็นหลักสูตรที่เน้นการประกอบอาหารเพื่อสร้างอาชีพ ฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ เทคนิคและขั้นตอนการประกอบอาหาร บรรจุภัณฑ์และการบรรจุ การกำหนดราคาขาย การหาตลาดเพื่อจำหน่วย ชุดอาหารที่เปิดสอนในครั้งนี้ ได้แก่ ขนมจีนน้ำยากะทิ น้ำยากะทิใต้ น้ำเงี้ยว น้ำยาป่า

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 007 การผสมเครื่องดื่มค็อกเทล (Basic Bartender)

คอร์สระยะสั้น ด้านการผสมเครื่องดื่มเบื้องต้น ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์บาร์ แก้วประเภทต่างๆ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การจัดเตรียมส่วนผสม การสร้างสรรค์เมนูเครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่น การเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องดื่ม และการทดลองผสมเครื่องดื่มค็อกเทลยอดนิยม ด้วยเทคนิคต่างๆ

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 008 การพัฒนาบุคลิกภาพและจิตวิทยาการบริการ

การพัฒนาบุคลิกภาพและงานสื่อสารเพื่อการบริการ การพัฒนารูปลักษณ์ภายในและภายนอก การพัฒนามนุษยสัมพันธ์ การใช้หลักจิตวิทยาในการทำงาน การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรการจัดการ

รายวิชาและกำหนดการ

รหัส 009 ความรู้สู่การเปิดธุรกิจร้านอาหาร

ความรู้พื้นฐานการประกอบธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จ ความเข้าใจและการประเมินความต้องการของลูกค้า การวางแผนและออกแบบรายการอาหาร ความสัมพันธ์ของงานครัว อาหารและการตลาด และการบริหารคุณภาพการบริการ

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

รหัส 010 กลยุทธ์การเพิ่มยอดขายห้องพักโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง

การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในยุคใหม่ที่มีผลต่อการตลาดและการขายของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท การจัดการส่วนประสมทางการตลาด ความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์แทรเวลเอเจนซี่(OTA) และกลยุทธ์การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเพิ่มยอดการจองตรงมาที่โรงแรม

ลงทะเบียนเข้าร่วม รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่